Blog > Komentarze do wpisu
pomoc homoseksualistom. Nie musisz być gejem jeśli nie chcesz.

Po prawej stronie tego bloga jest zakładka, a na niej są adresy internetowe dwóch grup działających w Polsce. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z nimi. ;)

Pisząc tego bloga narażam się na ataki. Trudno. Wierzę w to co mówię. I nie chcę i nie będę milczeć. To co piszę uważam za ważne. Celem tego bloga nie jest dialog tylko chęć podzielenia się z innymi ludźmi tym co przeczytałem w Internecie, w świecie itd. i jednocześnie przekazanie tego mojego niepopularnego zdania, że jakkolwiek to nazywać homoseksualizm jest uleczalny. Choć słowo to jest może dla niektórych nieodpowiednie, dla innych zbył ułomnie przedstawia sprawę. Ja jednak twardo twierdzę: celem tego blogu nie jest dialog, bo niby o czym mam mówić z moimi oponentami, którzy wychodzą z założenia że jest to wrodzone, a ja wychodzę z założenia, że jest to nabyte. Oczywiście jako ludzi ich szanuję i po chrześcijańsku kocham. Jako katolik mam obowiązek bronić nauczania Kościoła i głosić je. Mam obowiązek pokazaniu moim braciom i siostrom, że są w błędzie. Że kultura hedonistyczna jest destrukcyjny i w wielu przypadkach ostatecznie prowadzi do samobójstw.

Ostatnio czytałem polskie streszczenie artykułu Dr John R. Diggs, juniora*, oto jego fragment:

W licznych badaniach wykazano wysokie wskaźniki zaburzeń psychiatrycznych, w tym depresji, narkomanii i prób samobójczych w grupie zdeklarowanych homoseksualistów i lesbijek79. Niektórym obrońcom praw GLB (gejów, lesbijek i biseksualistów) dane te posłużyły do sformułowania wniosku, że choroba psychiczna jest spowodowana niechęcią innych ludzi do zaakceptowania pociągu do tej samej płci oraz zachowań homoseksualnych jako normalnych. Upatrują oni w tzw. homofobii - zdefiniowanej efektownie jako krytyka seksu homoseksualnego i przeciwstawianie mu się - przyczyny występowania wyższych wskaźników zaburzeń psychiatrycznych, zwłaszcza wśród homoseksualnej młodzieży80. Chociaż homofobia powinna być wzięta pod uwagę jako potencjalna przyczyna wzrostu poziomu problemów psychicznych, literatura medyczna sugeruje inne konkluzje.

Rozległe badania przeprowadzone w Holandii podkopują tezę, że homofobia jest przyczyną wzrostu występowania zaburzeń psychicznych wśród homoseksualistów i lesbijek. Holendrzy darzą znacznie większą akceptacją związki homoseksualne aniżeli inne kraje Zachodu (obecnie pary homoseksualne w Holandii posiadają prawo zawarcia związku małżeńskiego81). Dlatego wysoki wskaźnik zaburzeń psychiatrycznych współwystępujący z homoseksualnymi zachowaniami w Holandii nie może tak łatwo zostać przypisany odrzuceniu społecznemu i homofobii.

W istocie, badania holenderskie, opublikowane w Archives of General Psychiatry, odkryły wysoki poziom zaburzeń psychiatrycznych związanych z kontaktami seksualnymi w obrębie tej samej płci82. W porównaniu z grupą kontrolną, która nie miała homoseksualnych kontaktów w czasie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wywiad, u mężczyzn, którzy mieli jakikolwiek homoseksualny kontakt w tym czasie, częściej występowała depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, napady lęku, agorafobia, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. U kobiet podejmujących jakikolwiek kontakt homoseksualny w ostatnich 12 miesiącach diagnozowano częściej depresję, fobię społeczną, zależność od alkoholu. W istocie, osoby z kontaktami homoseksualnymi w wywiadzie miały wyższe wskaźniki prawie całej patologii psychiatrycznej, którą tu badano83. Badacze odkryli, że "problemy zdrowia psychicznego wiążą się z homoseksualizmem nie tylko w okresie dojrzewania i wczesnego wieku dorosłego, jak dotąd sugerowano, ale także w wieku późniejszym"84. Właściwie, badacze obawiają się, że cechy metodologiczne "tych badań, mogły nie docenić różnic pomiędzy osobami homoseksualnymi a heteroseksualnymi"85.

Badacze holenderscy doszli do wniosku, że ich "badania dostarczają dowodu na to, że homoseksualizm wiąże się z wyższą występowalnością zaburzeń psychiatrycznych. Wyniki te zgadzają się z odkryciami wcześniejszych badań, w których zastosowano mniej rygorystyczny projekt"86. Badacze nie przedstawili żadnej opinii wyjaśniającej, czy zachowanie homoseksualne jest przyczyną zaburzeń psychiatrycznych, czy też ich skutkiem.

*Dr John R. Diggs, junior, jest internistą posiadającym praktykę kliniczną oraz doświadczenie w leczeniu wielu schorzeń opisanych w tym artykule. Podróżuje też po świecie z wykładami na różne tematy medyczne.

79 Na przykład: Judith Bradford, Caitlin Ryan i Esther D. Rothblum, "National Lesbian Health Care Survey: Implications for Mental Health Care" ["Badania Narodowego Centrum Zdrowia Lesbijek: implikacje dla opieki nad zdrowiem psychicznym"], Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62(2): 228-242 (1994); Richard C, Pillard, "Sexual orientation and mental disorder" ["Orientacja seksualna a zaburzenia psychiczne"], Psychiatric Annals, 18(1): 52-56 (1088); patrz także Mubarak S. Dahir, "The Gay Community's New Epidemic" [Nowa epidemia w społeczności gejów"], Daily News (5 czerwca, 2000), www.gaywired.com/storydetail.cfm?Section=
12&ID=148&ShowDate=1
.

80 Katherine A. O?Hanlan i inni, "Homophobia as a Health Hazard" ["Homofobia jako zagrożenie zdrowia"], Report of the Gay & Lesbian Medical Association ["Raport Medycznego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek"], s. 3, 5,
www.ohanlan.com/phobiahzd.htm; Laura Dean i inni, "Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Health: Findings & Concerns" ["Zdrowie gejów, lesbiejk, osób biseksualnych i transeksualnych: fakty i problemy"], Journal of the Gay & Lesbian Medical Association, 4(3): 102-151, s. 102, 116 (2000).

81 "Netherlands Ends Discrimination in Civil Marriage: Gays to Wed" ["Holandia kładzie kres dyskryminacji w zakresie prawa małżeńskiego: geje moga zawierać małżeństwa"], Lambda Legal Defense and Education Fund Press Release [Oświadczenie prasowe Funduszu Lambda Legal na rzecz Obrony i Edukacji], 30 marca, 2001,
http://lambdalegal.org/cgi-bin/pages/documents/
record?record=814
.

82 Theo Sandfort, Ron de Graaf i inni, "Same-Sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders" ["Seksualne zachowania w obrębie tej samej płci a zaburzenia psychiatryczne"], Archives of General Psychiatry, 58(1): 85-91, s. 89 I Tablica 2 (January 2001).

83 Tamże.

84 Tamże, s. 89.

85 Tamże, s. 90.

86 Tamże.

źródło: Internet

środa, 13 czerwca 2007, placitus

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: